blog image
  • By : NEA
  • Mar 08, 2021

2021 International Women's Day

Hindi matatawaran ang kontribusyon ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan, kabilang na diyan ang mga nagsisilbi sa industriya ng elektripikasyon. Tayo'y saludo sa kanilang mahusay at epektibong pagganap sa kanilang tungkulin para makatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa. Pero paano nga ba nila hinaharap ang mga hamon sa industriyang dinodomina ng mga kalalakihan? Ating tunghayan at bigyang-pugay ang kanilang kwento.